elektronski obrasci (PDF)

01

PPDG-1obrazac

Slika obrasca PPDG-1Obrazac PPDG-1 se koristi za prijavljivanje podataka Poreskoj upravi radi utvrđivanja akontacionog i konačnog poreza na prihod od samostalne delatnosti. Obrazac popunjavate u dva primerka koje predajete u filijali nadležnoj za adresu poslovnog sedišta Vaše firme, a upućujete je na poreskog inspektora koji vodi početno slovo Vašeg prezimena.
Postoji više slučajeva u kojima ste u obavezi popuniti ovaj obrazac:
1. Prilikom otvaranja preduzetničke radnje i to 15 dana po dobijanju rešenja od APR-a, a popunjava se za period od dana početka delatnosti do 31.12. tekuće godine.
2. Kod izrade završnog računa za preduzetnike koji vode poslovne knjige, predaju se konačna prijava za prethodnu i akontaciona za sledeću godinu, obe u po dva primerka. Rok za predaju je 15.03. u godini.
3. Prilikom privremenog ili konačnog zatvaranja radnje predaje se samo konačan obračun.
4. Paušalci predaju do 30.11. tekuće godine za narednu godinu.
5. Paušalac koji je prešao dozvoljeni limit za paušalno oporezivanje u roku od 5 dana od nastanka promene.

>>
Otvori obrazac u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac.
02

PB2obrazac

slika obrasca PB2Obrazac PB2 služi pri izradi završnog računa kod preduzetnika radi usaglašavanja prihoda i rashoda između poslovnog, računovodstvenog i poreskog priznavanja istih. Ovaj obrazac se obavezno predaje kod završnog obračuna na kraju obračunskog perioda. Obrazac PB2 je uređen Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti.

>>
Otvori obrazac u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac.
03

PK2obrazac

Slika obrasca PK2Obrazac PK2 služi za iskazivanje ulaganja u osnovna sredstva za koje se priznaje pravo na poreski kredit. Ovaj obrazac je uređen Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti. Obrazac PK2 se predaje uz obrazac PB2 prilikom predaje završnog obračuna.

>>
Otvori obrazac u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac.
04

PP-OD-Pobrazac

Slika obrasca PP-OD-PObrazac PP-OD-P se koristi za prijavljivanje obračunatih i plaćenih doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika, odnosno poljoprivrednika.

>>
Otvori obrazac u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac.
05

PP OPJobrazac

Slika obrasca OPJSlika obrasca OPJ druga stranaPoreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade.

>>
Otvori obrazac u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac.
06

Specifikacijauz PP OPJ

slika specifikacije OPJOva specifikacija se obavezno popunjava i predaje uz obrazac OPJ.

>>
Otvori obrazac u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac.

Elektronski Obrasci PDF - Muzej Zastarelih

Elektronski obrasci koji se nalaze na ovoj stranici su ZASTARELI i nisu više u upotrebi. Ovde su ostavljeni čisto informativno i pokazno. Znači možete videti koji elektronski obrasci su ranije korišćeni, kao i mogućnosti kreiranja samih obrazaca, znači kao žive primere elektronskih obrazaca na delu. Naravno to Vam ujedno i omogućava da ugledate neko od rešenja za neku eventualnu Vašu potrebu kod izrade elektronskih obrazaca.

Studio Čip IN servis računara na ovaj način želi i da sačuva od zaborava svaki izrađeni elektronski obrazac u sopstvenoj radionici.Čip IN:

Mat. broj:63279021
PIB:108188009
Mesto:Beograd Voždovac, Srbija
Ulica:Dragice Končar 20
Telefon:069/72-44-82
T-račun:160-398920-05
eMail:

Pratite Nas:

Zašto baš Čip IN?:

  • Kvalitetno izrađeni obrasci
  • Prilagođeni Vašim potrebama
  • Niska cena izrade
  • Pouzdan poslovni partner
  • Legalna firma

Copyright © 2013 Čip IN servis računara Beograd Voždovac --- sva prava zadržana www.servisracunara.org